Kkkk says: Trả lời
Ad xàm lz vc chế ra mã xác nhận cúng con đỉ mẹ nó à